سه راه بوشن بست دار

سه راه بوشن بست دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6231001
2 1/2 * 25 6231003