سه راه بوشن بست دار

سه راه بوشن بست دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6130004
2 1/2 * 25 6130005