زانو مغزی بست دار با لایه پلیمری  داخلی

زانو مغزی بست دار با لایه پلیمری داخلی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6050006
2 3/4 * 20 6050007
3 1/2 * 25 6050008
4 3/4 * 25 6050009