زانو بوشن دار بست دار

زانو بوشن دار بست دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6182001
2 3/4 * 20 6182002
3 1/2 * 25 6182003
4 3/4 * 25 6182004