زانو بوشن دار بست دار

زانو بوشن دار بست دار

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6040008
2 3/4 * 20 6040009
3 1/2 * 25 6040011
4 3/4 * 25 6040010