اتصال مغزی دار با لایه پلیمری داخلی

اتصال مغزی دار با لایه پلیمری داخلی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6251001
2 1/2 * 25 6251002
3 3/4 * 25 6251003
4 "1 * 32 6251006