اتصال بوشن فلزی

اتصال بوشن فلزی

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 1/2 * 20 6140001
2 1/2 * 25 6140004
3 3/4 * 25 6140003
4 "1 * 32 6140011