بست دیواری روکش‌دار گالوانیزه

بست دیواری روکش‌دار گالوانیزه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2411002
2 75 2411004
3 110 2411006
4 125 2411007
5 160 2411008