بست سقفی رگلاژی روکش‌دار گالوانیزه

بست سقفی رگلاژی روکش‌دار گالوانیزه

جدول سایز ها
ردیف سایز کد
1 50 2391002
2 75 2391004
3 110 2391006
4 125 2391007
5 160 2391008