تغییر بسته بندی سه نوع از محصولات یزد پوشفیت

تغییر بسته بندی سه نوع از محصولات یزد پوشفیت
13 آذر 1399
بسته بندی سه نوع از محصولات یزد پوشفیت به شرح زیر تغییر نموده است.

     - لوله دو سر سوکت 500*75 با بسته بندی جدید به صورت استرچ ارائه می گردد.
 
     - لوله دو سر سوکت 500*50 با بسته بندی جدید 20 شاخه در هر بسته  به صورت استرج ارائه می گردد.
 
     - زانو 90 درجه 50 از 80 عدد در هر بسته به 100 عدد افزایش یافته است. 
مرجع خبر: یزد لوله