ساعت کاری گروه صنعتی یزدلوله

ساعت کاری گروه صنعتی یزدلوله
21 تیر 1399
به  اطلاع نمایندگان و مشتریان گرامی می رساند ساعت کاری واحد بازرگانی گروه صنعتی یزدلوله روزهای شنبه تا چهارشنبه، از 7:00 صبح لغایت 14:30 بعدازظهر و روزهای پنج شنبه، از ساعت  7:00 لغایت 13:30 می باشد.