الزام بازگرداندن ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات تا پایان تیر ۹۸

الزام بازگرداندن ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات تا پایان تیر ۹۸
26 تیر 1398
احمد فرشچیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در جلسه مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: اواخر سال ۹۷ و اوایل امسال بانک مرکزی مقداری  سیاست‌های خود و راه‌های بازگشت ارز را تغییر داد؛ در نهایت چهار روش برای بازگشت ارز معرفی کرد که در درصدها و سهم‌های درنظر گرفته شده برای هر یک از مدل‌ها مشکلاتی نیز وجود داشت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی تا ۳۱ تیر به صادرکنندگان فرصت داده شده ۷۰ درصد ارزشان را به کشور بازگردانند تا تائیدیه خوش حسابی از بانک دریافت کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار باشند. واضح است که همه صادرکنندگان مکلفند ارزشان را به کشور بازگردانند اما این درصد بندی کار را مختل کرده و جلوی کار صادرکنندگان را گرفته است.
 
 
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: بانک مرکزی در پاسخ به اعتراض صادرکنندگان اعلام کرد که به درصدبندی توجه نکنند و هر طور که می‌توانند ۷۰ درصد ارز صادراتی شان را برگردانند، اما مسئولان بانک مرکزی حاضر نیستند این موضوع را به صورت مکتوب به صادرکنندگان اعلام کنند و این مسأله باعث شده تا جسارت صادرکنندگان کاهش یابد.
 
مرجع خبر: http://ippfa.ir