عضویت همکار محترم جناب آقای محمدحسن میرشمسی در هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان یزد و هیئت تشخیص شهرستان یزد

عضویت همکار محترم جناب آقای محمدحسن میرشمسی  در هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان یزد و هیئت تشخیص شهرستان یزد
22 اسفند 1396
عضویت همکار شایسته جناب آقای محمدحسن میرشمسی در بخش صنعت هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان یزد برای چندمین سال پیاپی و همچنین عضویت در هیئت تشخیص 3 اداره کار و امور اجتماعی شهرستان یزد را به ایشان تبریک عرض کرده و از خداوند منان برای ایشان توفیق روز افزون را خواستاریم.