برگزاری جلسه مشترک مدیران گروه صنعتی یزد لوله با یکی از بزرگترین و معتبر ترین کمپانی های تولید خطوط لوله اروپایی

برگزاری جلسه مشترک مدیران گروه صنعتی یزد لوله با یکی از بزرگترین و معتبر ترین کمپانی های تولید خطوط لوله اروپایی
7 اسفند 1396
در تاریخ هفتم اسفندماه 96 جلسه مشترک بین مدیران ارشد گروه صنعتی یزد لوله با مدیر یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانی های تولید خطوط لوله اروپایی برگزار شد.
در این جلسه برنامه های توسعه ای گروه صنعتی یزد لوله مطرح گردید و جهت برآورد و بررسی فنی فاز نخست طرح توسعه، هماهنگی و زمانبندی لازم صورت گرفت.
اخبار مربوط به طرح توسعه گروه صنعتی یزد لوله، متعاقباً از طریق همین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.